RAKI: THE SPIRIT OF TURKEY
Overteam Yayınları adına sahibi Metin Solmaz
Yazar: Erdir Zat
Çeviri: Bob Beer
Danışma Kurulu: Murat Belge, Raşit Çavaş, Bahattin Yücel, Vefa Zat
Editör: Nancy Öztürk
Grafik Tasarım: Vecdi Özkan
Basım Tarihi: Eylül 2012, İstanbul
ISBN  978-605-4588-05-3

© 2010, Overteam Yayınları
Bu kitabın yayın hakları Overteam Yayınları’na aittir. Kitabın tamamı veya bir bölümü hiçbir biçimde çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden elde edilmek üzere saklanamaz.

Overteam Yayınları
Ömer Avni Mah. Sulak Çeşme Sok. Geyik Apt.
No: 3 D: 6 Gümüşsuyu 34427 Beyoğlu, İstanbul
Tel: (212) 252 74 25 ● Faks: (212) 252 74 28
E-posta: biz@overteam.com ● www.overteam.com

Rakı: The Spirit of Turkey

  • Categories →
  • Rakı
 
Back to top